2016 – dic 758 – expte 3205-D-2016-05179 TUTELA SINDICAL. NECE DE APROBACION DE ORGANO JUDICIAL PREVIO. Firmado Dr. Albarracín. Compartido Dr. Simon.

Administrativos abril 28, 2017 2:00 pm

Ver texto dictamen completo