2016 – dic 122 – expte 1706-D-2016-05179 MEDIDAS DE ACCION DIRECTA – DER A HUELGA – REGLAMENTACION. Firmado Dr. Albarracín. Compartido Dr. Simon.

Administrativos abril 27, 2017 12:37 pm

Ver texto dictamen completo